Woźniakowska-Fajst, D., & Witkowska-Rozpara, K. (2022). How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland: Jak kryminologia neoklasyczna, populizm penalny i COVID-19 pomogły w zwiększeniu represji karnej w Polsce. Archiwum Kryminologii, (XLIV/1), 77–106. https://doi.org/10.7420/AK2021.27