Rodriguez Gutierrez, D. (2022). Elite punitive populism and youth justice reform in Chile: Legitimizing a new political order: Populizm penalny elit a reforma wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich w Chile: legitymizacja nowego porządku politycznego. Archiwum Kryminologii, (XLIV/1), 171–196. https://doi.org/10.7420/AK2021.25