Hogg, R. (2022). Rethinking populism and its threats and possibilities: Ponowne zastanowienie się nad populizmem – jego wyzwaniami i możliwościami. Archiwum Kryminologii, (XLIV/1), 15–38. https://doi.org/10.7420/AK2021.22