Sitarz, O. (2022). Protection of Christian values – penal populism or a rational decision on criminalization? Ochrona wartości chrześcijańskich – populizm penalny czy racjonalna decyzja kryminalizacyjna?. Archiwum Kryminologii, (XLIV/1), 39–76. https://doi.org/10.7420/AK2021.20