Matczak, A. (2021). Czym jest miasto sprawiedliwości naprawczej? What is a restorative city?. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 399–427. https://doi.org/10.7420/AK2021.19