Arévalo Sánchez, S., García Sepúlveda, J. P., & Winterdyk, J. (2021). Using design thinking and innovation camps to combat forced labour: A case example: Myślenie kreatywne i obozy innowacyjne, jako instrumenty eliminowania pracy przymusowej - studium przypadku. Archiwum Kryminologii, (XLIII/1), 249–270. https://doi.org/10.7420/AK2021.14