Pavlović Vinogradac, V. (2021). ‘It’s not worth it, it’s just a bike’. Reporting property crimes in South-eastern European countries: „Nie warto, to tylko rower” – zgłaszanie przestępstw przeciwko mieniu w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Archives of Criminology, (XLII/2), 9–25. https://doi.org/10.7420/AK2020J