Sitarz, O., & Jaworska-Wieloch, A. (2019). Wiktymologiczne i prawnokarne aspekty przemocy wobec osoby starszej. Archiwum Kryminologii, (XLI/2), 205–252. https://doi.org/10.7420/AK2019Q