Klimczak, J., & Niełaczna, M. (2023). Extreme criminal penalties - death penalty and life imprisonment in the Polish penal and penitentiary system: Skrajne kary kryminalne – kara śmierci i dożywotniego więzienia w polskim systemie karnym i penitencjarnym. Archiwum Kryminologii, (XLII/1), 225–252. https://doi.org/10.7420/AK2020F