Buczkowski, K., & Wiktorska, P. (2023). Crime in the subsequent adult life of former juvenile offenders. Selected aspects of the impact of political transformation in Poland on a return to delinquency by adults who were juvenile delinquents in the 1980s and 2000s: Przestępczość w losach życiowych dorosłych – dawnych nieletnich sprawców czynów karalnych. Wybrane aspekty wpływu transformacji ustrojowej w Polsce na powrotność do przestępczości nieletnich z lat 80. i 2000. Archives of Criminology, (XLII/1), 97–115. https://doi.org/10.7420/AK2020K