Dünkel, F., Baechtold, A., & Van Zyl-Smit, D. (2009). Europejskie reguły wykonywania sankcji i środków orzeczonych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych. Archiwum Kryminologii, (XXXI), 35–60. https://doi.org/10.7420/AK2009B