Van Zyl-Smit, D., & Snacken, S. (2009). Prawa więźniów w perspektywie europejskiej ostatnich lat. Archiwum Kryminologii, (XXXI), 7–33. https://doi.org/10.7420/AK2009A