Bedyński, K. (1998). Pozawarszawska konspiracja więzienna na terenach okupowanych przez Niemców 1939-1945. (Udział polskiego personelu). Archiwum Kryminologii, (XXIII-XXIV), 167–212. https://doi.org/10.7420/AK1997-1998E