Stępniak, P. (2012). Systemowa pozorność resocjalizacji penitencjarnej w świetle badań empirycznych. Propozycje zmian. Archiwum Kryminologii, (XXXIV), 91–133. https://doi.org/10.7420/AK2012C