Pratt, J., & Miao, M. (2019). The end of penal populism : the rise of populist politics: Koniec populizmu penalnego i rozkwit polityk populistycznych. Archiwum Kryminologii, (XLI/2), 15–40. https://doi.org/10.7420/AK2019M