(1)
Sitarz, O.; Bek, D. Mediacja Z udziałem małoletniego - Zagadnienia Wiktymologiczne. AK 2014, 363-387.