(1)
Gutkowska, A.; Fajst, M. Problematyka Rozmieszczania Skazanych W świetle Kulturowych aspektów obecności cudzoziemców W Polskich zakładach Karnych. AK 2014, 293-323.