(1)
Stępniak, P. Dylematy Pracy Penitencjarnej Z więźniami odbywającymi Skrajnie długie Kary Pozbawienia wolności. AK 2014, 133-162.