(1)
Kossowska, A. Rodziny Wieloproblemowe – Charakterystyka 222 Rodzin Z Dzielnicy Praga-Północ. AK 1982, 291-337.