(1)
Ostrihanska, Z. Professor Stanisław Batawia. AK 1982, 7-24.