(1)
Kossowska, A.; Krawczyk, J.; Rzeplińska, I. Zachowania Dewiacyjne młodzieży W Warszawie W 1993 R. (badania Typu Self-Report). AK 1995, 81-103.