(1)
Wieczorek, Łukasz; Lasocik, Z. Legal and Social Implications of Sexual Services Other Than Prostitution: Prawne I społeczne Konsekwencje usług Seksualnych Innych Niż Prostytucja. AK 2021, 133-174.