(1)
Jaworska-Wieloch, A.; Sitarz, O. Funkcjonalność I adekwatność środka Karnego I obowiązku Probacyjnego Nakazu Opuszczenia Lokalu Zajmowanego wspólnie Z Pokrzywdzonym. Czy Regulacje Prawnokarne Odpowiadają Potrzebom osób Pokrzywdzonych?. AK 2019, 297-323.