(1)
Płatek, M. Kreowanie „groźnych, Niebezpiecznych I złych”. AK 2023, 125-217.