(1)
Szczepanik, R. Znacznie doświadczenia Pobytu W więzieniu Dla Dynamiki Karier przestępczych recydywistów. Perspektywa Interakcyjna. AK 2019, 65-123.