(1)
Pratt, J.; Grzyb, M. Criminal Justice in an Age of Populism: Introduction to the Special Issue: Karanie W Czasach Populizmu. Wprowadzenie Do Numeru Specjalnego. AK 2022, 5-13.