(1)
Szymanowska, A. Więźniowie młodociani Poddani Systemowi Programowanego oddziaływania Na Podstawie Badań Psychologiczno-Kryminologicznych. AK 2002, 53-100.