(1)
Sitarz, O.; Sołtysiak-Blachnik, A. Wiktymologiczny Obraz Handlu Ludźmi I Niewolnictwa Na Tle Prawa międzynarodowego I Polskiego Prawa Karnego. AK 2006, 367-374.