(1)
Dziekański, P. Kryminologiczne Uwarunkowania nadużywania Tymczasowego Aresztowania: Criminological Determinants of the Overuse Pre-Trial Detention. AK 2021, 375-397.