(1)
Wiktorska, P. Zmiany W Kontrolowaniu Przemocy Domowej – Aspekty Prawne, Kryminologiczne I społeczne: Changes in Controlling Domestic Violence – Legal, Criminological and Social Aspects. AK 2021, 243-266.