(1)
Sitarz, O. Culture Defence a Polskie Prawo Karne. AK 2008, 643-652.