(1)
Stępniak, P. Więzienia Dla Nieletnich W Opinii menedżerów więziennictwa. AK 2008, 431-443.