(1)
Sitarz, O.; Jaworska-Wieloch, A. Prawo Do Praktyk Religijnych osób Osadzonych W Areszcie śledczym I odbywających Karę Pozbawienia wolności W Teorii I Praktyce Penitencjarnej. AK 2017, 117-148.