(1)
Lasocik, Z. Świadomość społeczna Jako Czynnik Efektywnego Eliminowania Handlu Ludźmi W Polsce: Social Awareness As a Factor of Effective Elimination of Human Trafficking in Poland. AK 2021, 91-126.