(1)
Klaus, W. Margizens. Exclusion and State Violence towards the Romanian Roma Community in Poland: Margizeni. Wykluczenie I Przemoc Ze Strony państwa Wobec społeczności rumuńskich Romów W Polsce. AK 2021, 63-89.