(1)
Oldfield, L.; Mills, A. . Adventures in Populist Discourse: Could a Solution to Penal Populism in New Zealand Be Hiding in Plain Sight? Przygody W Populistycznym Dyskursie: Czy rozwiązanie Problemu Populizmu Penalnego W Nowej Zelandii może Być Ukryte Na Widoku?. AK 2022, 253-282.