(1)
Włodarczyk-Madejska, J.; Kopeć, M.; Goździk, G. O przestępczości cudzoziemców I przestępczości Wobec cudzoziemców W Polsce Na Podstawie Statystyki Policyjnej: Immigrants’ Crime and Victimization in Poland Based on Police Statistics. AK 2021, 267-314.