(1)
Mahoney, I.; Teague, K.; Long, M.; Winder, B. Populist and Vindictive Constructions of Sexual Offending, Pluralities of Violence, and the Implications for Criminal and Social Justice: Populistyczne Oraz mściwe Konstrukcje przestępstwa Seksualnego, większość względna Przemocy, I Implikacje Dla sprawiedliwości Karnej I społecznej. AK 2022, 123-145.