(1)
Woźniakowska-Fajst, D.; Witkowska-Rozpara, K. How Neoclassical Criminology, Penal Populism and COVID-19 Helped to Escalate the Repressiveness of Criminal Law – the Case of Poland: Jak Kryminologia Neoklasyczna, Populizm Penalny I COVID-19 pomogły W zwiększeniu Represji Karnej W Polsce. AK 2022, 77-106.