(1)
Rodriguez Gutierrez, D. Elite Punitive Populism and Youth Justice Reform in Chile: Legitimizing a New Political Order: Populizm Penalny Elit a Reforma Wymiaru sprawiedliwości Dla Nieletnich W Chile: Legitymizacja Nowego porządku Politycznego. AK 2022, 171-196.