(1)
Matczak, A. Czym Jest Miasto sprawiedliwości Naprawczej? What Is a Restorative City?. AK 2021, 399-427.