(1)
Lasocik, Z. Is Research on Forced Labour at an ‘early stage’? Introduction to the Special Issue: Czy Badania Nad Pracą Przymusową Są rzeczywiście Na „wczesnym etapie”? Wprowadzenie Do Numeru Tematycznego. AK 2021, 7-18.