(1)
Lasocik, Z. Forced Labour – Well-Hidden Mechanisms of Dependence and Enslavement: Praca Przymusowa – Ukryte Mechanizmy zależności I Zniewolenia. AK 2021, 271-294.