(1)
Arévalo Sánchez, S.; García Sepúlveda, J. P.; Winterdyk, J. Using Design Thinking and Innovation Camps to Combat Forced Labour: A Case Example: Myślenie Kreatywne I Obozy Innowacyjne, Jako Instrumenty Eliminowania Pracy Przymusowej - Studium Przypadku. AK 2021, 249-270.