(1)
Bryant, K.; Joudo, B. Are We ‘leaving No-One behind’? How Gaps in Modern Slavery Programmes Allow Forced Labour Among Adolescent Girls in the Garment and Textile Industries: Czy Nikogo „nie zostawiliśmy Z tyłu”? Jak Luki W Programach przeciwdziałania Niewolnictwu umożliwiają Pracę Przymusową Nastoletnich dziewcząt W przemyśle odzieżowym I Tekstylnym. AK 2021, 19-46.