(1)
Musikawong, S.; Rzonca, P. Debt Bondage in Human Trafficking: US Agriculture and Thailand Fisheries Primed for Labour Exploitation: Niewola Za długi: Rolnictwo Stanów Zjednoczonych I rybołówstwo Tajlandii Gotowe Na Pracę Przymusową. AK 2021, 169-193.