(1)
Gönczöl, K. ‘Let There Be order!’: Rising Criminal Populism in Hungary: „Niech Zapanuje porządek!”: Rosnący Populizm Penalny Na Węgrzech. AK 2022, 107-122.