(1)
Windt, S. The Unspoken Phenomenon: Forced Labour in Hungary: Przemilczane Zjawisko: Praca Przymusowa Na Węgrzech. AK 2021, 119-141.