(1)
Pavlović Vinogradac, V. ‘It’s Not Worth It, it’s Just a bike’. Reporting Property Crimes in South-Eastern European Countries: „Nie Warto, to Tylko rower” – zgłaszanie przestępstw Przeciwko Mieniu W Krajach Europy Południowo-Wschodniej. AK 2021, 9-25.