(1)
Sitarz, O.; Jaworska-Wieloch, A. Wiktymologiczne I Prawnokarne Aspekty Przemocy Wobec Osoby Starszej. AK 2019, 205-252.